COVID-19 studies are enrolling.

covid 19 Vaccine Trial 
Those who qualify:*

  • Research Payment Up To $740

The Health Bank nawiązuje współpracę z Nanotronics Health, LLC w zakresie dystrybucji niedrogiego, wyprodukowanego w USA urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji, wspierającego terapię oddechową pacjentów z COVID-19

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie–(BUSINESS WIRE)–Salman Arif, dyrektor zarządzający The Health Bank (THB) Global, ogłosił dziś, że jego spółka nawiązuje współpracę z Nanotronics Health, LLC w zakresie dystrybucji nHale™, urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji. Dystrybucja obejmować będzie Azję Środkowo-Wschodnią, północną Afrykę i południową Azję. Aby wesprzeć nieinwazyjną terapię oddechową The Health Bank zobowiązało się także do przeszkolenia pracowników medycznych w zakresie obsługi urządzenia.

„Poszukując rozwiązania pozwalającego leczyć objawy COVID-19 metodami nieinwazyjnymi, postanowiliśmy nawiązać współpracę z Nanotronics Health, LLC w zakresie sprzedaży i dystrybucji urządzenia nHale™. Współpraca ta sprawia, że urządzenie nHale™ jest dostępne w Azji Środkowo-Wschodniej, północnej Afryce i południowej Azji, gdzie korzystają z niego pacjenci i osoby świadczące usługi medyczne. To stosunkowo tanie i jakościowo dobre rozwiązanie” – powiedziała Zarmina Jafar, dyrektor strategiczny THB Global.

Nanotronics Health, LLC uzyskało upoważnienie do użytku w sytuacjach nagłych (EUA) od amerykańskiego Federalnego Urzędu ds. Żywności i Leków dla urządzenia nHale™,zezwalające na wykorzystanie urządzenia w ośrodkach opieki zdrowotnej, przestrzeniach zaadaptowanych do opieki nad dużą liczbą pacjentów z COVID-19 oraz w domach zgodnie z zaleceniami lekarzy. Autoryzacja obejmuje opcjonalną suplementację tlenu za pomocą nHale™,jeśli takowa została zaordynowana przez wykwalifikowanego pracownika medycznego.

Nieinwazyjna wentylacja ma kluczowe znaczenie dla opieki nad pacjentami z COVID-19 w szpitalach i innych ośrodkach. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, Nanotronics Health, LLC zastosowała dogłębną ekspercką wiedzę spółki-matki, zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji (SI), rozwiązanie IFC oraz skomplikowaną inżynierię do opracowania, zaprojektowania i wytworzenia nHale™w ciągu zaledwie 90 dni.

„Opracowaliśmy nHale™, aby sprostać palącej potrzebie nieinwazyjnych opcji wsparcia oddychania u pacjentów z COVID-19 – powiedziała Julie Orlando, prezes Nanotronics Health, LLC. – Naszym celem było wytworzenie wysokiej jakości urządzenia, które będzie wygodne i proste w użyciu, a jednocześnie łatwo dostępne po cenie stanowiącej ułamek kwoty, którą należy wydać na inne urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji”.

Spółka Nanotronics Health, LLC opracowała i zaprojektowała nHale™ tak, by urządzenie wspomagało spontaniczne oddychanie u osób dorosłych cierpiących na COVID-19. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w sytuacjach, w których nie jest zagrożone życie pacjenta, np. u osób wymagających terapii oddechowej, ale niepotrzebujących inwazyjnej wentylacji w oparciu o standardowe protokoły medyczne.

The Health Bank

The Health Bank (THB) jest firmą zajmującą się zarządzaniem w zakresie opieki zdrowotnej, wykorzystującą nowe technologie, która oferuje osobom prywatnym, rodzinom i klientom korporacyjnym różnorodny wachlarz wirtualnych usług szpitalnych, które mają wspierać zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów. Skupiając się na profilaktyce i zdrowiu, firma zachęca swoich członków do aktywnego poszukiwania i utrzymywania zdrowego stylu życiu, a w ten sposób do przeciwdziałania chorobom dzięki medycynie precyzyjnej i programom monitorującym stan zdrowia pacjentów.

Wiedza w zakresie dostarczania spersonalizowanej opieki zdrowotnej klientom firmy i ich rodzinom oferuje spokój ducha w obliczu każdej przewlekłej lub ostrej choroby, bez względu na stopień jej skomplikowania.

Nanotronics Health, LLC

Nanotronics Health, LLC jest spółką zależną Nanotronics. Firma wykorzystuje technologię IFC w celu wytwarzania na szeroką skalę wyrobów medycznych, które nie są kosztowne, ale za to łatwo dostępne i cechujące się solidnym projektem i wykonaniem. Pierwszy produkt spółki, nHale™ – urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji – został opracowane, stworzony i zatwierdzony do użytku w sytuacjach nagłych (EUA) przez FDA w ciągu zaledwie 90 dni w celu leczenia pacjentów z COVID-19. Nanotronics Health, LLC zaczęło produkcję i dostawę urządzenia natychmiast po uzyskaniu autoryzacji EUA.

nHale™

nHale™ to urządzenie do wentylacji dwufazowym ciśnieniem dodatnim wspierające terapie oddechowe i spontaniczne oddychanie u dorosłych ważących powyżej 30 kg, którzy chorują na COVID-19. Wentylacja za pomocą tego urządzenia przebiega nieinwazyjnie. Przyrząd został zaprojektowany tak, by mógł być wykorzystywany w sytuacjach, w których nie stwierdza się zagrożenia życia pacjenta, do wspierania spontanicznego oddychania, np. u pacjentów, którzy wymagają wsparcia w zakresie terapii oddechowej, ale nie zachodzi u nich potrzeba inwazyjnej wentylacji w oparciu o standardowe protokoły medyczne.

Z maszyny można korzystać w tradycyjnych warunkach służby zdrowia (tj. w szpitalach, hospicjach, domach opieki) jak również w przestrzeniach zaadaptowanych do opieki nad dużą liczbą pacjentów z COVID-19 (tj. w centrach konferencyjnych, akademikach, motelach itp.). nHale™ można także używać w domu zgodnie z zaleceniami lekarza.

Urządzenie nHale™ umożliwia także suplementację tlenu, zwiększając jego stężenie w mieszaninie gazów podawanej pacjentowi. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadkach, gdy takie działanie zostało zalecone przez lekarzy i jest wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników medycznych. Korzystając z suplementacji tlenu za pomocą urządzenia nHale™, należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zwracać uwagę na ostrzeżenia.

Spółka Nanotronics Health LLC, podmiot zależny Nanotronics, zastosowała dogłębną ekspercką wiedzę spółki-matki, zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji (SI), rozwiązanie IFC oraz skomplikowaną inżynierię do stworzenia maszyny, którą łatwo produkować na szeroką skalę po stosunkowo niskich kosztach, zwiększając jej dostępność dla wszystkich Amerykanów. nHale™ zostało zaprojektowane tak, by było wygodne i proste w użyciu – cała obsługa opiera się na pojedynczym przycisku.

Urządzenie nHale™ posiada autoryzację FDA w ramach upoważnienia do użytku w sytuacjach nagłych (EUA); Autoryzacja urządzenia nHale™ upoważnia użytkowników do jego wykorzystania jedynie przez czas obowiązywania deklaracji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej użycie go w sytuacji nagłej; nHale™ nie posiada atestu FDA, ani nie zostało dopuszczone do obrotu przez ten urząd.

nHale™ jest znakiem towarowym Nanotronics w Stanach Zjednoczonych. Informacje o nim dostępne są na stronie nanotronics.co/nhale.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Source link

Share:

More Posts